Η Leaders Qualifications διαθέτοντας εκπαιδευτική εμπειρία 30 ετών είναι  συνεργάτης επίσημων βρετανικών φορέων, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης.

Τα Ξενοδοχεία πληρούν πλήρως τα κτιριακά απαιτούμενα του νόμου.

Η LQ σε συνεργασία με το Ξενοδοχείο δημιουργεί την απαραίτητη εκπαιδευτική υποδομή για την έγκριση από την Ελληνική πολιτεία και απο τους Βρετανικούς φορείς.

Η LQ παρέχει ολοκληρωμένη λύση για όλη τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας.

Η Ελλαδα έχει ήδη δημιουργήσει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τον επίσημο κρατικό φορέα. ΕΟΠΠΕΠ.

Στη Μεγάλη Βρετανία το αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργεί για δεκάδες χρόνια καθιστώντας τη πιστοποίηση ως προ - ζητούμενο εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Lq ?

Πωσ αδειοδοτειται?

κεντρο  πιστοποιησεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στα πλαίσια των μεγάλων αλλαγών στην ελληνική πραγματικότητα ένα βασικό στοιχείο είναι, η δυνατότητα που δίνεται και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και οι ξενοδοχειακές να μπορούν νόμιμα να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Εξετάζοντας τα αιτούμενα από την πολιτεία κριτήρια διαπιστώνεται  ότι συμπίπτουν με τα απαιτούμενα για άδεια λειτουργίας ξενοδοχείο.
Συμπερασματικά κάθε ξενοδοχείο μικρό ή μεγάλο με νόμιμη άδεια μπορεί να παρέχει και εκπαιδευτικές  υπηρεσίες.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρος ο οποίος πληρεί τις προδιαγραφές τις αιτούμενες από το υπουργείο παιδείας μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες
π.χ. εστιατόρια, meeting rooms, συνεδριακοί χώροι κλπ.
Η leaders qualifications ως οργανισμός με γνώση της αγγλικής εκπαίδευσης τόσο της ακαδημαϊκής όσο και την επαγγελματικής για περισσότερο από 30 χρόνια μπορεί να σας εξασφαλίσει την συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς από την αγγλική κυβέρνηση παρόχους εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελμάτων μεταξύ των οποίων και τα τουριστικά-ξενοδοχειακά.
Στα πλαίσια αυτά  αναλαμβάνει το σύνολο του έργου τόσο κατά την έναρξη – ίδρυση όσο και κατά την διαδικασία λειτουργίας ώστε να μην αποσπάσει τον Ξενοδόχο από την κύρια δραστηριότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος.
H leaders qualifications παρέχει όλη την οργάνωση, τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, τις εγκρίσεις βρετανικών φορέων, την εκπαίδευση, την ύλη, τα προγράμματα, το μάρκετινγκ, softwares, και επιπλέον υλοποιεί όλη την διαδικασία έναρξης, εγγραφών και λειτουργίας.
Δηλαδή είναι μια συνολική πρόταση υλοποίησης η οποία δεν απαιτεί  χρονικές δεσμεύσεις για τον Ξενοδόχο και ταυτόχρονα έχει σχεδόν μηδενικό κόστος για τον ίδιο αφού τα προαπαιτούμενα ήδη τα διαθέτει.
Η πρόταση είναι πολλαπλών ωφελειών και συνεχούς διάρκειας αυτών τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής και κοινωνικής αναγνώρισης.
Η πρόταση δεν στερεί σε καμία περίπτωση την δυνατότητα του ξενοδοχείου να λειτουργεί όπως λειτουργούσε αφού το κέντρο πιστοποίησης προσαρμόζεται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του Ξενοδοχείου και χωροταξικά και χρονικά και επιπλέον εκμεταλλεύεται πλήρως του αδρανείς μήνες τόσο σε επίπεδο χώρων όσο και ανθρώπων – εκπαιδευτών (στελεχών του ξενοδοχείου) και επιπρόσθετα εκμεταλλεύεται τους χώρους όπως conference rooms, κατά τις ημερομηνίες που δεν είναι booked.

Οι τομείς δραστηριοποίησης επιγραμματικά και ανά κατηγορία είναι:

1. Εκπαίδευση ανέργων – Vouchers.
Ο ξενοδόχος  μπορεί να παρέχει πιο εξειδικευμένη κατάρτιση από άλλους φορείς εκπαίδευσης και πιο επικεντρωμένη στις ανάγκες του ξενοδοχείου του και η οποία παρέχεται μέσω των στελεχών του. Μετά το πέρας της κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τους καταλληλότερους για το ξενοδοχείο του που θα  συνεχίσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Εισπράττει την αξία του  voucher (1200 € ανά εκπαιδευόμενο)

2. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό με την συνεργασία μας και την εκπαιδευτική μας υποδομή μπορεί να αποτελέσει κέντρο πιστοποίησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων (αλλά όχι μόνο) στην ευρύτερη περιοχή του.

Αυτό σημαίνει:
- α) ότι μπορεί να παρέχει απευθείας πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης και εγκυρότητας σε ήδη υφιστάμενους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου
-β)
να παρέχει εκπαίδευση (εν όλο ή εν μέρει) και πιστοποίηση σε επαγγελματίες για την αναβάθμιση του επιπέδου πιστοποίησής των ή νεοεισερχόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα για την παροχή αρχικών πιστοποιήσεων.

3. Να παράσχει πλήρης σπουδές σε σπουδαστές οι οποίοι κατοχυρώνοντας το Level 4 να μπορούν να εισάγονται απευθείας στο δεύτερο έτος αγγλικών πανεπιστημίων και διασφαλίζοντας το Level 5 να μπορούν να εισάγονται απευθείας στο τρίτο έτος αγγλικών πανεπιστημίων και να αποκτούν bachelor ή κατοχυρώνοντας το Level 6 (απευθύνεται περισσότερο σε ήδη υφιστάμενους managers) να αποκτούν diploma (master).

Η Πρόταση δημιουργίας κέντρου πιστοποιήσεων ή εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ξενοδοχείου και την απόφαση του ξενοδόχου μπορεί να λειτουργήσει σε μέρος, σε μέρη ή και στο όλο, π.χ. μόνο voucher, ή μόνο low levels, ή μόνο πιστοποιήσεις ή εκπαίδευση και πιστοποίηση ή εμπλουτίζοντάς τη σταδιακά.

Επεξηγήσεις:
-Μπορεί να πιστοποιηθεί οποιαδήποτε ηλικία 16 plus
-Η επαγγελματική πιστοποίηση απαιτεί την ουσιαστική γνώση και δεν απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο απόκτησης της γνώσης.
Γι΄ αυτό στην ορολογία της αντί για teaching hours αναφέρεται σε guided hours και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι διδασκαλία e-learning,  προηγούμενη γνώση και εμπειρία, πρακτική άσκηση, ή το σύνηθες, μείγμα όλων αυτών.
- Το σύνολο των levels των επαγγελματικών πιστοποιήσεων ανάλογα με την γνώση είναι από 1 έως 8. Τα levels 1,2,3 είναι τα συνήθη επαγγελματικά standards ενώ το 4,και το  5 αντιστοιχούν στο  1ο ή 2ο έτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Level 6 παρέχει diploma επαγγελματικής εκπαίδευσης ή bachelor ακαδημαϊκής εφόσον ο σπουδαστής επιλέξει να ολοκληρώσει αυτό το level ως 3ο έτος σε βρετανικό πανεπιστήμιο.
Το ίδιο συμβαίνει με το level 7 και level 8 αντίστοιχα masters ή doctorate.

Πλεονεκτήματα και οφέλη:
- Στην περιοχή ευθύνης του ο ξενοδόχος – φορέας επαγγελματικής τουριστικής πιστοποίησης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής.
Αυτό εκτός των οικονομικών εσόδων παράλληλα σημαίνει θετική αναγνώριση και από την τοπική κοινωνία αλλά και από τους φιλοξενούμενους
- Έχει ιδιαίτερα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (αφού το δικό του προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται πρώτα) και έτσι δημιουργείται ισχυρό loyalty.
- Τα ανώτερα στελέχη του οι οποίοι θα είναι και οι εκπαιδευτές πέραν από τη πιστοποίηση του εκπαιδευτή έχουν έσοδα ή επιπλέον έσοδα ως εκπαιδευτές κατά τους μήνες μη λειτουργίας.
- Δημιουργεί δεσμούς με τον αγγλικό φορέα πιστοποίησης και έτσι συμμετέχει στα δρώμενα του διεθνούς δικτύου του φορέα.
- Εφόσον επιλέξει να παράσχει ένα από τα level 4 ή 5 ή 6 ή 7 δημιουργεί παρόμοιο επίπεδο σχέσεων με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο.

Συνεργαζόμενοι με αναγνωρισμένους από το Αγγλικό κράτος, φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης, διαθέτουμε σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία τη δυνατότητα να παρέχουν κατάρτιση ανέργων και επαγγελματιών καθώς και εκπαίδευση φοιτητών με ταυτόχρονη πιστοποίηση απο το βασικό επίπεδο έως το ανώτερο. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αποφασίσει  μέχρι το 2020 κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει το νομοθετικό πλαίσιο απονομής επαγγελματικών πιστοποιήσεων
Ο νόμος 4111/ 25 01 2013 δινει τη δυνατότητα σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια να αδειοδοτούνται ως εκπαιδευτικά κέντρα.

Τι ειναι η πιστοποιηση?